Lỗi là gì? Các loại lỗi trong lĩnh vực hình sự

Lỗi chính là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình xác định hành vi của tội phạm. Cụ thể, lỗi là gì và lỗi được chia thành những loại nào? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay  qua những nội dung sau! 1. Lỗi là gì?


Lỗi là thái độ tâm lý của con người đối với hành vi có tính có tính gây thiệt hại cho xã hội và đối với hậu quả của hành vi tội phạm đó gây ra được biểu lộ rõ dưới hai hình thức cố ý hoặc vô ý.


Lỗi là một biểu hiện thuộc mặt tâm lý chủ quan của tội phạm nó đã phản ánh được chủ thể vừa lựa chọn để thực hiện hành vi nguy hiểm và gây thiệt hại cho xã hội.


Để xác định được người đã thực hiện hành vi nguy hiểm và gây thiệt hại cho xã hội có lỗi trong khi thực hiện hành vi đó, trước hết ta cần phải xác định được tính có lỗi của tội phạm đó.


2. Các loại lỗi trong lĩnh vực hình sự


Trên thực tế, lỗi sẽ được chia làm nhiều nhóm khác nhau. Cụ thể bao gồm: 


Lỗi cố ý trực tiếp


Đây là lỗi mà người phạm tội nhận thức được rõ hành vi của bản thân mình là gây nguy hiểm cho xã hội, thấy được trước tất cả hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra gây nguy hiểm và thiệt hại cho xã hội.


Chính họ cũng nhận thức rõ sự nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà bản thân mình gây ra, thấy trước những hành vi đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng tất cả mọi người, cho xã hội. Xét về mặt ý trí đây là sự lựa chọn hành vi phạm tội và đây cũng là sự lựa chọn duy nhất, tội phạm lựa chọn hành vi phạm tội vì bản thân chủ thể mong muốn thực hiện hành vi đó, nguyên nhân chính ở đây là có sự cố ý thực hiện hàinh vi nguy hiểm cho xã hội


Lỗi cố ý gián tiếp


Đây là lỗi mà người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã thấy trước được hậu quả của hành vi mình làm có thể xảy ra. Tuy nhiên đối tượng phạm tội cũng không mong muốn nhưng vẫn cố ý để mặc cho sự việc xảy ra. Về mặt ý trí ở đây, sự lựa chọn hành vi phạm tội là sự lựa chọn duy nhất, mà chủ thể lựa chọn hành vi phạm tội vì chủ thể mong muốn thực hiện hành vi đó để gây nguy hiểm cho xã hội. Tội phạm đã thấy trước hành vi mình làm và nhận thức được rõ hành vi mình làm gây nguy hiểm cho xã hội


Lỗi vô ý do cẩu thả


Đây là lỗi mà người phạm tội không biết trước được hành vi của bản thân mình có thể gây ra hậu quả rất là nguy hiểm cho xã hội. Tội phạm phải thấy trước hậu quả mình gây ra nhưng lại không thấy trước được hậu quả mà bản thân mình làm. Nhìn về mặt ý chí cho thấy người phạm tội khi đang thực hiện hành vi đáng ra phải nhìn thấy được trước và có thể thấy trước những hậu quả mà mình làm ra gây nguy hiểm cho xã hội sẽ xảy ra sớm hay muộn. Nguyên nhân chính là do sự cẩu thả của bản thân


Lỗi vô ý do quá tự tin


Đây là lỗi mà người phạm tội đã thấy trước hành vi của bản thân mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho mọi người nhưng người phạm tội cho rằng hậu quả mình gây ra sẽ không xảy ra được hay có thể ngăn chặn được.


 Người phạm tội nhận thức được sự nguy hiểm cho xã hội của hành vi mình mình làm ra, thể hiện rõ ở việc họ đã biết trước được kết quả nguy hại gây ra cho xã hội cho mọi người mà hành vi của phạm tội có thể xảy ra. Qua mặt ý chí cho thấy rõ người phạm tội không mong muốn hành vi của mình làm sẽ gây ra hậu quả nguy hại gì cho mọi người, cho xã hội. Tuy nhiên hậu quả phạm tội gây ra cho xã hội đã xảy ra và nằm ngoài dự tính của họ và làm nguy hiểm cho xã hội. 


Như đã nêu ở trên trong phần phân biệt các loại lỗi trong lĩnh vực pháp luật hình sự, quý vị có thể thấy lỗi vô ý do cẩu thả được xác định là khi người tội phạm không nhìn thấy trước được hành vi của bản thân mình đã gây ra làm nguy hiểm, ảnh hưởng tới xã hội và gây ra hậu quả thiệt hại về vật chất hoặc về tính mạng con người.


Với câu hỏi Các loại lỗi này, người phạm tội hay coi thường những tác hại và hậu quả về hành vi mà tội phạm đã gây ra, người phạm tội có thể nhận thức được hậu quả của hành vi mình gây ra có thiệt hại hay không.


3. Vì sao lỗi lại là dấu hiệu bắt buộc của phạm tội?


Lỗi là một biểu hiệu bắt buộc có ở tất cả mọi tội phạm vì những tội phạm đó đã gây nguy hiểm cho xã hội và cho mọi người, nó thể hiện ở tội phạm nào cũng được thực hiện do hành vi cố ý hoặc vô ý. Thái độ tâm lý của một tội phạm có lỗi nó thể hiện ở đi người điều khiển hành vi và thái độ nhận biết của tội phạm gây ra lỗi. Người tội phạm có thể nhận thức được hành vi mình làm gây nguy hiểm cho xã hội, người tội phạm cũng không mong muốn, không để mặc các hậu quả xảy ra.