Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết nguyên đán 2023 đầy đủ nhất

Những mẫu thông báo nghỉ lễ Tết nguyên đán dành cho các tổ chức, công ty, doanh nghiệp

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số 1:

Số ………./………                                      Ngày …. tháng …. năm 20…

THÔNG BÁO

Về …………………….(1)

Kính gửi: …………………………….(2)

Căn cứ …………………………………………………(3);

………………………………………………………………

Căn cứ ……………………………………………………(4)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Đề nghị …………………………………………………

Trân trọng kính chào./.

Lưu: VT.                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú giải:

(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.

(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.

(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).

(4) Nội dung của thông báo.

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số 2:

THÔNG BÁO

_(V/v: Nghỉ Tết âm lịch và xét tính lương Tháng 13)_

——————

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ theo quy định của

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định này đi kèm mẫu Thông báo số…../…….

ĐIỀU 1: Lịch nghỉ và Trực Tết

A. LỊCH NGHỈ:

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, toàn bộ cán bộ và nhân viên công ty được nghỉ Tết TỪ NGÀY………… ĐẾN HẾT ………… (Tức từ ngày …… Tết đến hết ngày ……. Âm lịch). Toàn thể nhân viên sẽ đi làm trở lại vào ngày……………………

Yêu cầu mỗi nhân viên có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kì nghỉ Tết.

Tắt tất cả các máy móc, thiết bị, khóa cửa các phòng ban và cửa ra vào công ty để tránh xảy ra mất cắp, cháy nổ. Cán bộ – nhân viên vi phạm làm hư hại đến thiết bị, máy móc trong công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

B. LỊCH TRỰC:

Lịch trực………………………………… (nếu có)

ĐIỀU 2: Xét tính lương Tháng 13:

Hình thức xét lương tháng thứ 13 cho cán bộ nhân viên trong công ty được áp dụng trong năm:

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: Nhân viên không vi phạm các quy định về nội quy lao động, không nghỉ quá số ngày theo quy định công ty và luật lao động, tác phong và ý thức làm việc tốt, có trách nhiệm đối với công việc mình phụ trách,…

Công thức tính: …………………………………

HỆ SỐ THÂM NIÊN:

GIÁM ĐỐC 

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số 3:

CÔNG TY ……….                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …………….                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        ——————

                                                                                          ………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Dương Lịch 20.. và Tết Âm lịch …. 20..

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

– Tết dương lịch 20..: Toàn thể CB-CNV được Nghỉ tết dương lịch từ …………………. (thứ …) đến hết ……………….. (thứ ……). Thứ ……………………… làm việc bình thường.

– Tết âm lịch ………: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch …….., từ ngày …………………. (…………… âmlịch) đến hết ngày …………………. (Mùng …….. tết).

– CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội ……………….

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ……..% lương cho những ngày:

– 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/20…

– 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ………… đến hết …………

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

– Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

– Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

– Tắt toàn bộ thiết bị điện

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày …………………….

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC 

– ………………….

– …………………. 

Những mẫu thông báo nghỉ lễ Tết nguyên đán dành cho trường học

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số4:

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số5:

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số6:

Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết số7:

Cách viết bản thông báo nghỉ lễ Tết nguyên đán

1. Xây dựng bố cục thông báo:

Bản thông báo cần có các yếu tố:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.

– Tên cơ quan thông báo.

– Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.

– Nội dung thông báo.

– Ký đóng dấu cơ quan.

– Nơi nhận.

2. Cách viết nội dung thông báo nghỉ lễ Tết:

– Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản.

Phần đại diện ký thông báo: Không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết